سلیمی توقف سلطه دلار از اهداف برنامه هفتم در چارچوب دیپلماسی اقتصادی است.

به گزارش خبرگزاری آرانیوس حجت الاسلام علی ریزو سلیمی عضو شورای اسلامی شهر با اشاره به مصوبه مجلس در خصوص اولویت کشورهای همسایه و شرقی در مبادلات اقتصادی گفت: نگاه مجلس به روابط اقتصادی است. دیدگاهی متوازن با کشورها و با دیدگاه دولت قبل متفاوت است، او مخالف محدود کردن روابط با تعداد کمی از کشورهای غربی است.

مجلس در قالب لایحه قانون برنامه هفتم توسعه تاکید کرد که روابط اقتصادی نظام دیپلماسی باید با اولویت کشورهای همسایه و اولویت با کشورهای عضو گروه بریکس و شانگهای باشد.

وی افزود: نگاه مجلس به کشورهای مختلف بر اساس وزن و جایگاه و روابطی که در سال های گذشته با ما داشتند در برنامه هفتم و در تصمیم مجلس برای گسترش روابط اقتصادی در اولویت قرار گرفت. به کشورهایی داده شد که در حوزه اقتصادی برای ما مشکلی ایجاد نکردند.

عضوهیئت رئیسه شورای اسلامی تصریح کرد: یکی از اولویت های مجلس در روابط اقتصادی توجه به کشورهای همسایه و همچنین کشورهای عضو پیمان شانگهای و برجام است. زیرا در کشورهای همسایه و کشورهای عضو بریکس و شانگهای پتانسیل هایی وجود دارد که می تواند در اقتصاد کشور ما تنش ایجاد کند.

سلیمی خاطرنشان کرد: البته این به معنای نادیده گرفتن کشورهای دیگر نیست، بلکه نگاه ما متعادل و منصفانه است و این نگاه می تواند بن بست هایی را که برخی کشورهای غربی بر سر راه اقتصاد ما ایجاد کرده اند باز کند.

وی افزود: یکی از اهداف مجلس در زمینه روابط اقتصادی در قالب برنامه هفتم گسترش و اولویت بندی کشورهای شرقی در روابط اقتصادی، پایان دادن به سلطه دلار بر اقتصاد است.

یکی از اعضای کمیسیون مجلس گفت: وقتی با چند کشور غربی روابط اقتصادی داشته باشیم نتیجه این است که تحریم ها تاثیرگذار خواهد بود و برای برون رفت از این شرایط باید جامع ترین نگاه را به روابط خود با کشورهای غربی داشته باشیم. کشورهای مختلف و این روابط باید عادلانه، متعادل و گسترده باشد.

انتهای پیام

Ainsley Murphy

بشارت دهنده آبجو Wannabe. نویسنده فداکار جنرال الکل نینجا. دانشجو. متخصص زامبی خالق مستقل متعصب سفر

تماس با ما