بازپرداخت بدهی ها در بانک سپه شتاب گرفت بانک سپه بخش اقتصادی قدرتمند دولت در حوزه ابزارهای حمایتی است.

عنوان 20- دولت به منظور تامین معیشت خانوارها، ایجاد شغل، افزایش تولید، حمایت از فعالیت های فرهنگی اجتماعی و تنظیم بازار و همچنین ارائه خدمات به بانک های دولتی خارج از ضوابط بانکی، وظایفی را بر عهده بانک های دولتی می گذارد. و بانک ها باید از منابع داخلی و پس انداز دولتی خود برای اجرای اهداف اعلام شده استفاده کنند تا در جهت افزایش رفاه خانوار گام های موثری بردارند. تحت فشار قرار گرفته است، اما پرداخت این نوع تسهیلات و انتصاب دولت به بانک ها همواره با نیت خیر انجام شده است.یکی از بانک هایی که توانسته در این زمینه پیشرو باشد و به عنوان بازوی قدرتمند اقتصادی دولت در زمینه بخشودگی بدهی بانک سپه است.سرعت بانک سپه در پرداخت وامبررسی وضعیت پرداخت جزئی وام توسط این بانک از ابتدای سال جاری روند افزایشی را نشان می دهد، بانک «سپه» پارسال حدود 18.7 هزار تومان وام جزئی در حوزه های وام ازدواج، زایمان و خودارزش پرداخت کرده است. وام اشتغال کمیته کمک، بهداشت و پس انداز مسکن برای مستاجران. و جزو بهترین بانک ها در زمینه وام ازدواج و زایمان محسوب می شود.بانک سپه امسال نیز روند پرداخت وام اقساطی را ادامه داد و سرعت پرداخت را افزایش داد. آمارهای موجود از فعالیت «بانک سپه» در سال جاری حاکی از آن است که این بانک در دو ماهه نخست امسال حدود 1.8 درصد از بدهی اضافه برداشت را پرداخت و در ماه های بعد نیز بر میزان آن افزوده است. پرداخت تسهیلات اضافه برداشت در خرداد ماه بیشتر از پرداخت های دو ماهه سال جاری بوده است، به طوری که تسهیلات پایان خرداد نسبت به پایان اردیبهشت ماه، پرداخت وام بانک سپه 145 درصد (معادل 2.6 هزار تومان) بوده است. میلیارد تومان) و حدود 4 به 4 هزار تومان رسید.این بانک در تیرماه مبلغ پرداختی را افزایش داد و حدود 4 هزار تومان پرداخت کرد. که تقریباً 90 درصد نسبت به پایان خرداد افزایش داشته است، در پنجمین ماه سال جاری مبلغ 3.2 شی همات در این زمینه پرداخت کرده است. بانک سپه به بیش از 11.5 هزار پارتی در بخش اعتبار در قالب بیش از 86 هزار و 805 لیست تسهیلات در بخش اعتبار ازدواج و زایمان پرداخت کرد. مسکن روستایی در کاربرد قانون رشد تولید مسکن.

پیشرفت بانک سپه در اقدامات حمایتیتسهیل ازدواج و فرزندآوری یکی از موضوعات مهم مورد تاکید مسئولان کشوری است که پرداخت مزایای تکلیفی همواره در این زمینه مورد تاکید بوده است. که از 58 هزار میلیارد تومان، حدود 10 درصد از پول عروسی پرداخت شده توسط سیستم بانکی کشور در پنج ماهه امسال توسط بانک سپه پرداخت شده است.شرایط ایجاد اشتغال و حمایت از کارآفرینان.همچنین طبق دستور وزیر اقتصاد درباره پرداخت تسهیلات تا سقف 100 میلیون تومان بدون ضامن، بانک سپه بیشترین تسهیلات بدون ضامن ایجاد کرد و رتبه اول را به خود اختصاص داد. می توان گفت همکاری بانک هایی مانند «سپه» در پرداخت تسهیلات اعتباری و سیاست حمایتی دولت برای جامعه مفید است. این اقدامات موجب افزایش فعالیت اقتصادی، حفظ و تقویت بازار، حفظ و ایجاد اشتغال، افزایش درآمد بانک و کاهش ریسک اعطای مزایا می شود و همچنین با افزایش رضایت مشتریان و افزایش اعتبار بانک، وضعیت اقتصادی کشور نیز بهبود می یابد. بهبود می یابد

Elyse Blake

کاوشگر هیپستر پسند. گورو بیکن دوستانه. زامبی متعصب حرفه ای. نویسنده.

تماس با ما